Dotace Jihočeského kraje

V roce 2023 realizovalo VKCJH s podporou dotace z rozpočtu JČK tyto projekty: