O organizaci

Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 085 23 495

 

Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o. je příspěvková organizace zřízená městem Jindřichův Hradec za účelem zajištění vzdělávací, informační, kulturní a výchovné činnosti ve městě a vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v Jindřichově Hradci. Předmětem činnosti organizace je provozování Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla, Muzea fotografie a moderních obrazových médií a Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, propagace a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Organizace byla zřízená ke dni 1. 10. 2019, kdy hlavní činností bylo zprovoznění Hvězdárny a planetária prof. Frant. Nušla po rozsáhlé rekonstrukci. Od 1. 1. 2020 se stala součástí organizace další dvě odborná pracoviště, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií a Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, která dosud svoji činnost provozovala jako obecně prospěšné společnosti.

Ke stažení